【game nohu club】Những người "truyền lửa" cho làn điệu Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu