【app xe bus hà nội】Hàng nghìn nhân viên cứu thương tại Anh sẽ đình công trong tháng 1 tới

Cuộc đình công ngày 21/12 liên quan tiền lương của các nhân viên y tế thuộc 2 tổ chức công đoàn khác ở Anh kéo dài 12 giờ,àngnghìnnhânviêncứuthươngtạiAnhsẽđìnhcôngtrongthángtớapp xe bus hà nội trong khi 2 cuộc đình công của Unison vào tháng 1 tới sẽ kéo dài 24 giờ.