【dragon fafafa】Thủ tướng kỷ luật 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Dương Thái bị xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Lương Văn Cầu,ủtướngkỷluậtlãnhđạonguyênlãnhđạotỉnhHảiDươdragon fafafa nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương bị kỷ luật khiển trách.