【nohu dress code】FDA cho phép nhập khẩu tạm thời thuốc điều trị ung thư từ Trung Quốc

FDA đã cho phép Qilu Pharmaceutical,épnhậpkhẩutạmthờithuốcđiềutrịungthưtừTrungQuốnohu dress code công ty Trung Quốc sản xuất và tiếp thị thuốc tiêm cisplatin, được xuất khẩu loại thuốc điều trị ung thư này sang thị trường Mỹ.