【bắn cazo】Chủ tịch nước và Tổng Thư ký LHQ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 21/10,ủtịchnướcvàTổngThưkýLHQthămKhuditíchChủtịchHồChíbắn cazo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.