Kỷ niệm 155 năm Ngày sinh chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu

Cụ Phan Bội Châu đã góp phần quan trọng trong việc “thức tỉnh hồn nước,ỷniệmnămNgàysinhchísỹyêunướcPhanBộiChâ” là tấm gương sáng, là sức mạnh truyền lửa cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.