【cash of slots】Khánh Hòa: Bắt PGĐ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Vĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra,ánhHòaBắtPGĐChinhánhVănphòngđăngkýđấtđaiKhánhVĩcash of slots Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Phương - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh.