【bản đồ đường đi đến bệnh viện việt đức】Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Chiều 21/10,ìnhảnhTổngBíthưNguyễnPhúTrọngtiếpTổngThưkýLiênhợpquốbản đồ đường đi đến bệnh viện việt đức tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam.