【big bamboo slot】Trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam

ếtđịnhPhóChủtịchHộiNhàbáoViệtNamphụtráchphíbig bamboo slotHội Nhà báo Việt Nam vừa trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Trọng Dũng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam và tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong báo chí