【nổ hũ rong 88club】Chủ tịch nước hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chiều 21/10,ủtịchnướchộiđàmvớiTổngThưkýLiênhợpquốcAntónổ hũ rong 88club Lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón, sau đó, hai bên đã tiến hành hội đàm.