【no hu phihongthanh】HuggieBot - robot tân tiến với khả năng tạo ra cái ôm hoàn hảo

Những người sáng tạo ra HuggieBot 3.0 tuyên bố rằng đây là “robot với kích thước bằng con người đầu tiên có khả năng tự động ôm,ântiếnvớikhảnăngtạoracáiômhoànhảno hu phihongthanh nhận biết và phản hồi các cử động khi ôm của người khác.”