【tai nohu club】Hơn 200 ngư dân học nhận biết đường ống dẫn dầu dưới đáy biển